2017-10-06

Fullt upp trots stopp i fabriken

På Nymöllafabriken lyfts ett 200 ton tungt elfilter på plats.

Läs mer

kristianstadsbladet.se 2017-10-05