Bli medlem i Mobilkranföreningen

Som mobilkranägare och lyftspecialist har du en nyckelroll för samhället och industrin. Föreningen arbetar med att uppmärksamma branschens betydelse i smått och stort. Vi analyserar och reagerar på svenska och europeiska frågor som rör branschen. Våra medlemmar ska känna att vi står nära dem både i lokala och rikstäckande frågor.

Som medlem blir du en del i ett nätverk med små och stora företag. Tillsammans driver vi, som en organisation, lyftspecifika frågor. Men vi behöver bli fler som hjälps åt. Ditt medlemsskap bidrar till vår styrka att utveckla branschen.

Läs föreningens stadgar innan du ansöker om medlemskap.

Läs mer om medlemskap i inbjudan:

För mer information är du välkommen att kontakta föreningens kansli eller någon i styrelsen.