Vill du bli mobilkranförare?

Har du ett intresse för maskiner och samtidigt fingertoppskänsla och koordination, då kanske mobilkranförare är ett yrke för dig?

Att vara mobilkranförare är ett omväxlande och fritt jobb. Som mobilkranförare måste du kunna arbeta självständigt och ha ansvarskänsla. Du får heller inte vara skygg för obekväma arbetstider eller arbete på annan ort.

Arbetsmarknaden för mobilkranförare ser ljus ut. Stora pensionsavgångar bland mobilkranförare väntas de kommande åren. Många nya mobilkranförare behövs!

Lämplig erfarenhetsbakgrund

En lämplig erfarenhetsbakgrund för att utbilda sig till mobilkranförare kan till exempel vara att du arbetat med andra tunga arbetsmaskiner inom byggbranschen, du kanske har varit lastbilschaufför eller arbetat inom lantbrukssektorn, eller att du helt enkelt har ett stort intresse för maskiner.

Utbildningsvägar för mobilkranförare

Gymnasieutbildning
Gymnasieskolan
I gymnasiet är det Fordonsprogrammet eller Byggprogrammet du bör välja om du vill få en grundutbildning som maskinförare. Efter avslutad gymnasieutbildning kan du börja som lärling i ett mobilkranföretag. Speciell inriktning mot mobilkran med riksintag finns på några gymnasier i landet.

Vuxenutbildning
1) Lärlingsutbildning i företag
Om du som vuxen vill utbilda dig till mobilkranförare kan du gå som lärling hos ett mobilkranföretag samtidigt som du går en teoretisk distansutbildning. Detta är den vanligast utbildningsvägen för att bli mobilkranförare. Kontakta gärna någon av medlemsföretagen i Mobilkranföreningenför att höra om möjlighet finns att gå som lärling. Innan utbildningen påbörjas ska lärlingen och mobilkranföretaget upprätta en studieplan tillsammans med BYN eller TYA.

2) Utbildning hos av BYN/TYA godkänd utbildningsgivare
Ett annat alternativ är att gå en teoretisk och praktisk grundutbildning hos en utbildningsgivare som är godkänd av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) eller Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA).

3) Komvux
En annan möjlig utbildningsväg att gå är via Komvux. Mobilkraninriktningen finns endast på vissa platser i landet. Komvux-utbildningen bygger på gymnasiets fordons-, bygg- eller naturbruksprogram.

Körkortsbehörighet C

För att bli mobilkranförare krävs också att du tar körkort med behörighet C.

Utbildningsbok och yrkesbevis

För att få yrkesbevis som mobilkranförare ska du gå som lärling i ett mobilkranföretag efter utbildningen. Efter att distansutbildning avseende maskinteknik och säkerhet är godkänd, utfärdar utbildningsgivaren en utbildningsbok. Du får nu under handledning börja köra kran. I utbildningsboken dokumenterar du all lärlingstid.

Lärlingstiden för att bli mobilkranförare är:

  • 30 månader (TYA)
  • 4800 timmar för gymnasieutbildning (BYN)
  • 4200 timmar för vuxenutbildning (BYN)

Efter att utbildningstiden som lärling fullgjorts, utfärdar BYN eller TYA ett yrkesbevis på mobilkran.

 Länkar