Skadeförebyggande utbildning

Mobilkranföreningens försäkringsmäklare BRIM, Byggindustriell Riskmanagement AB erbjuder alla medlemmar att ta del av ett skadeförebyggande utbildningspaket. För försäkringstagare i Mobilkranföreningens försäkringsprogram är utbildningen kostnadsfri.

Beroende på ditt företags behov går programmet att variera:
Alternativ 1. Teknik/Säkerhet/Regelverk
Alternativ 2. Kranuppställning och geoteknik

Läs mer om utbildningens innehåll i denna pdf-fil:

 

För mer information kontakta:

BRIM Byggindustriell Riskmanagement AB
www.brim.se
Tel 08-441 89 70
Kontaktperson: Monika Sjödin