Fordonsbesiktning

I Sverige konkurrensutsattes fordonsbesiktningen den 1 juni 2010. Besiktningsföretag ska vara ackrediterade av Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Besiktningsorganen ackrediteras för en eller flera fordonskategorier.

Mobilkranar, motorredskap och EG-mobilkranar, ingår i ackrediteringsområdet för traktorer och maskiner.
4 kap. 2 a § 3. Fordonslagen (2002:574)

Registreringsbesiktning utförs av ett besiktningsorgan vars ackreditering omfattar fordonet.
4 kap. 17 § Fordonsförordningen (2009:211)

Motorredskap klass I, EG-mobilkranar samt släpvagnar som dras av sådana fordon ska kontrollbesiktas
– första gången senast tre år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk, och
– därefter senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.
6 kap. 8 § Fordonsförordningen (2009:211)

Länkar

Swedac - information om fordonsbesiktning

Swedac - register över ackrediterade besiktningsorgan

Transportstyrelsen - information om fordonsbesiktning

Fordonslag (2002:574)

Fordonsförordning (2009:211)