Svenska Mobilkranföreningen - Lyftspecialisterna

Svenska Mobilkranföreningen bildades sommaren 1969 och är en sammanslutning av maskinäganade företag som med egen kvalificerad personal utför beställningsuppdrag med mobilkranar och andra arbetsmaskiner.

Föreningens uppgift är sammanfattningsvis att samla, företräda och utveckla branschen. Verksamhet drivs genom styrelsen, utskotten och kansliet. Verksamheten formas genom möten och arbetskonferenser.

Föreningen har ca 90 medlemsföretag som tillsammans har omkring 900 lyftande maskiner.

Läs mer om att bli medlem

Mobilkranföreningens ändamål är att:

  • verka för ansvarsfullt utförande av uppdrag
  • tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och företräda dem inför myndigheter och organisationer
  • utöva upplysnings- och konsulterande verksamhet i frågor av gemensamt intresse
  • främja branschens utveckling genom initiativ och stöd åt forskning, utbildning och rationaliseringsverksamhet
  • verka för spridning och kännedom om gällande säkerhetsföreskrifter, normer och övriga bestämmelser samt kontroll av efterlevnaden av dessa.

Styrelsen

Föreningsstyrelsen fastställer den övergripande inriktningen som sedan servicebolaget och arbetsutskotten konkretiserar och verkställer.

Ordförande    
Anette Pettersson Flens Byggmaskiner AB Flen
Ledamöter    
Christer Edin Edins Kranar AB Stockholm
Micael Gerling Ånge Mobilkranar AB Ånge
Lars Hagstrand Havator AB Göteborg
Morten Heli-Hansen Nordic Crane Kynningsrud AB Göteborg
Claes Jakobsson Lambertsson Kran AB Helsingborg
Anders Matsjons Alfab Service AB Västerås
Suppleant    
Mikael Clefberg Aros Mobilkranar AB Västerås
Valnämnden    
Tobias Andersson Vigo Andersson Entr. Maskiner AB Västerås
Erik Bogg Dalakranar AB Mora
Staffan Skoglund Kranbolaget i Gästrikland AB Sandviken
Auktoriserade revisorer    
Per Göran Mattis Grant Thornton Sweden AB Ordinarie
Pernilla Varverud Grant Thornton Sweden AB Suppleant
Medlemsrevisorer    
Mats Pernhage Kareby Ordinarie
Göran Eriksson Norrtälje Suppleant