Försäkringsprogram

Mobilkranföreningen erbjuder sedan år 2001 ett mäklarupphandlat försäkringsprogram som är förbehållet föreningens medlemmar. Sedan 2012 sker samarbete med försäkringsbolaget Svedea.

Försäkringen kan endast tecknas av medlemmar via föreningens försäkringsmäklare, som sedan 2001 är BRIM Byggindustriell Riskmanagement AB. Skador hanteras av försäkringsbolagets representant medan all övrig försäkringshantering sköts av BRIM. BRIMs verksamhet är riktad mot företag inom byggsektorn. Förutom att tillhandahålla traditionella försäkringsmäklartjänster erbjuder BRIM även försäkrings- och entreprenadjuridisk rådgivning. Inom företaget finns försäkringsmäklare och jurist med särskild kompetens inom området entreprenadjuridik.

Mer information och blanketter finns på Mobilkranföreningens sida hos BRIM

Skadeförebyggande branschprogram med incidentrapportering
Mobilkranförening startade under 2004 ett skadeförebyggande branschprogram. Som ett resultat av försäkringsnämndens besök hos försäkringsgivaren HSB Haughton i Oldham, England skickades den första rapporten om incidenter och haverier till medlemmarna. Vid uppföljning av inträffade haverier skall utskottet tillsammans med utsedd skadeinspektör följa utredningen inför skadereglering för att använda detta i det förebyggande programmet. Utskottet ansvarar för att bidragen kopplas bort från uppgiftslämnarna både när det gäller företag och personer.

En viktig del i Mobilkranföreningens skadeförebyggande branschprogram är insamlingen av incidentrapporter från medlemmarna. Blanketten för incidentrapporter har tagits fram tillsammans med BRIM.

pdfIncidentrapport mobilkranar

Skadeförebyggande utbildning
BRIM erbjuder alla medlemmar att ta del av ett skadeförebyggande utbildningspaket. Läs mer


För mer information kontakta:
BRIM Byggindustriell Riskmanagement AB
www.brim.se
Tel 08-441 89 70
Kontaktpersoner: Monika Sjödin, Per Borg

Mobilkranföreningens kansli eller försäkringsutskottet.