sjolanders-299x230Försäkring och hyresvillkor

Föreningens medlemmar kan teckna en mäklarupphandlad gruppförsäkring. Försäkringslösningen omfattar hela verksamheten och kompletteras av ett skadeförebyggande program med incidentrapportering och skadeförebyggande utbildning.

Bestämmelser för mobilkranarbete finns samlade i leveransvillkoren ASKOM 09. Dessa har en nära koppling till vår försäkringslösning vilket ger en bra bas och trygghet för alla parter. Som beställare bör du alltid kontrollera att kranföretaget refererar till ASKOM 09. 

 

 

 Försäkringsprogram

Mobilkranföreningen erbjuder ett mäklarupphandlat försäkringsprogram som är förbehållet föreningens medlemmar. Sedan 2012 sker samarbete med försäkringsbolaget Svedea. Försäkringen kan tecknas via föreningens försäkringsmäklare BRIM Byggindustriell Riskmanagement AB. 

Läs mer

 

 Hyresvillkor - ASKOM 09

Hyresvillkoren ASKOM - Allmänna skandinaviska kontraktsbestämmelser för kranarbete - är utarbetade gemensamt av Mobilkranföreningen och norska Kranutleiernes Landsforening. Från 2009 finns villkoren i en uppdaterad version, benämnd ASKOM 09.

Läs mer