sjolanders-299x230Försäkring och hyresvillkor

Föreningens medlemmar kan teckna en mäklarupphandlad gruppförsäkring. Försäkringslösningen omfattar hela verksamheten och kompletteras av ett skadeförebyggande program med incidentrapportering och skadeförebyggande utbildning.

Bestämmelser för mobilkranarbete finns samlade i de nya hyresbestämmelserna AHK 18. Dessa har en nära koppling till vår försäkringslösning vilket ger en bra bas och trygghet för alla parter. Som beställare bör du alltid kontrollera att kranföretaget refererar till AHK 18. Under en övergångstid kommer även ASKOM 09 att tillämpas i pågående projekt.

 

 

 

 Försäkringsprogram

Mobilkranföreningen erbjuder ett mäklarupphandlat försäkringsprogram som är förbehållet föreningens medlemmar. Sedan 2012 sker samarbete med försäkringsbolaget Svedea. Försäkringen kan tecknas via föreningens försäkringsmäklare BRIM Byggindustriell Riskmanagement AB. 

Läs mer

 

 Allmänna hyresbestämmelser - AHK 18

AHK 18 är de nya allmänna bestämmelserna som tillämpas vid avtal om hyra av och arbete med kranar. AHK 18 gäller från 2018-05-01 och ersätter de tidigare bestämmelserna ASKOM 09.

Läs mer