Artiklar

Allmänna hyresbestämmelser för kranar - AHK 18 

Dessa allmänna bestämmelser ska tillämpas vid avtal om hyra av och arbete med kranar.

1 maj 2018 ersattes Askom 09 av AHK 18, Allmänna hyresbestämmelser för kranar. AKH 18 rekommenderas av Mobilkranföreningen som branschens standardvillkor för mobila och stationära kranar, med eller utan förare. Befintliga projekt kan fortgå med Askom 09 men i alla nya avtal rekommenderas att tillämpa AHK 18.

AHK 18 publiceras endast digitalt, dvs som pdf på webben. Specifika utdrag ur AHK 18 avseende de villkor som specifikt omfattar mobila respektive stationära kranar kommer att publiceras.

AHK 18 finns även översatt till engelska, danska, finska och norska. Dessa texter är dock ännu inte juristgranskade. Kontakta kansliet om du önskar ett utkast av de preliminära versionerna.

Utgångpunkten vid revideringen har varit att ta fram balanserade och tidsenliga villkor som tydligt beskriver respektive parts ansvar och de förutsättningar som krävs för ett effektivt hyresförfarande. En viktig grundprincip är därför att inte utan uppenbara motiv stryka eller komplettera i villkoren. Varje sådan ändring riskerar att den balanserade helheten går förlorad. Vid behov kommer villkoren att kompletteras med en bakgrund till specifika punkter i bestämmelserna, s.k. motiv.

De nya hyresbestämmelser har utarbetats av Mobilkranföreningen i nära samverkan med rikstäckande entreprenörer i byggbranschen. Det innebär att byggentreprenörer succesivt kommer att inarbeta AHK i sina nya ramavtal. Mobilkranföreningens årsmöte har slagit fast nya villkoren, följt av beslut i föreningsstyrelsen.

Branschen kommer att vara lyhörd för de erfarenheter som löpande fås vid tillämpning av AHK 18. Om behovet finns kommer en uppdatering av villkoren ske i närtid.

För minikranar som hyrs ut utan förare är rekommendationen att fortsatt använda Swedish Rental SRAH 03.

 

ASKOM - Allmänna skandinaviska kontraktsbestämmelser för kranarbete

ASKOM 09

Mobilkranföreningen har tidigare tillsammans med norska Kranutleiernes utarbetat ASKOM 09. För de avtal där Askom 09 bilagts kan dessa fortfarande tillämpas. För alla nya avtal rekommenderas det nya standardavtalet AHK 18.

ASKOM 98