Körkortsbehörighet

För att framföra mobilkranar krävs körkort med behörighet C. Villkoret finns i transportdispenserna.

Mobilkranar är registrerade som motorredskap klass I. Enligt körkortslagen (1998:488) får motorredskap klass I köras endast av den som har ett gällande körkort för fordonet (2 kap. 2 §). Detta gäller alltså oavsett om mobilkranen framförs på väg eller utanför väg. Enligt körkortslagen krävs förarbehörighet B för att köra ett motorredskap klass I (2 kap. 5 §).

I Trafikförordningen (1998:1276) finns bestämmelser om högsta tillåtna axel- och boggietryck och bruttovikt för trafik med motordrivna fordon (4 kap. 12 §). Mobilkranar är tunga fordon som överskrider trafikförordningens bestämmelserna för normaltrafik, därför krävs transportdispenser för att framföra mobilkranar. I transportdispenserna finns ett villkor att föraren skall ha förarbehörighet C.

Länkar

Körkortslag (1998:488)

Trafikförordning (1998:1276)

Körkortsportalen