Skriftligt tillstånd att använda lyftanordning

Mobilkranförare behöver ett skriftligt tillstånd från sin arbetsgivare för att få använda mobilkranen. Reglerna om skriftligt tillstånd från arbetsgivaren gäller för alla som använder lyftanordningar. Reglerna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Utdrag från Användning av lyftanordingar och lyftredskap (AFS 2006:6) 29§

"En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen." 

"Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas."

Tillståndsmall

Mobilkranföreningens har tagit fram en mall för ett skriftligt tillstånd. Ladda ner mallen i PDF-format nedan.