globen 6Lagar och regler

Mobilkranföreningen bevakar lagar och krav och agerar som offensivt remissorgan. Vi företräder medlemmarna inför myndigheter, institutioner och organisationer.

Mobilkranföreningen strävar efter att upprätthålla goda relationer med preventiva och effektiva arbetsformer med myndighetsrepresentanter. Vi har löpande kontakter med t.ex. Arbetsmiljöverket, Trafikverket och storstadskommunerna.

Branscharbetet ska ske utifrån konkurrensneutralitet, tydlighet och transparens/genomskinlighet.

 

 

 Temasidor om lyft på av.se

Arbetsmiljöverkets temasidor om lyftanordningar och lyftredskap samlar viktig information om de regelverk som berör lyftarbete.

Temasidorna vänder sig till alla användare av lyftanordningar och lyftredskap både arbetsgivare och arbetstagare, men även till tillverkare.

På temasidorna kan du läsa om vanliga risker som finns vid lyft och hur de kan förebyggas. Här beskrivs också kunskapskrav och regler för besiktning. Det finns också länkar till viktiga föreskrifter som gäller vid lyftarbete.

www.av.se/teman/lyft

 

 Personlyft med mobilkranar

Den 1 juli 2015 försvann möjligheten att använda fasta personkorgar i mobilkranar i Sverige. Hängande korgar i mobilkranar är fortsatt tillåtna vid så kallade tillfälliga personlyft men då gäller särskilda regler. Läs mer

 

 Sanktionsavgifter

Från den 1 juli 2014 finns ett nytt påföljdssystem i Arbetsmiljölagen som innebär att företag kan bli skyldiga att betala sanktionsavgift vid överträdelse av vissa bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Läs mer