Läroboken Mobilkranförarenmobilkranforaren titelsida

Denna lärobok är avsedd som kurslitteratur för lärlingar som, under kvalificerad lärarhandledning, utbildar sig till mobilkranförare. Den ska samtidigt vara ett stöd vid kompetensutveckling för mobilkranförare, arbets- och företagsledare och andra intressenter som beställare, tekniker och myndigheter.

Texterna har utvecklats i samarbete med ett stort antal kunniga människor och har bearbetats av både erfarna utbildare och sakkunniga. Boken innehåller över 400 fotografier och tekniska illustrationer.

Boken har en egen hemsida www.mobilkranforaren.se där det finns en kunskapsbas, gratis nedladdningsbara dokument men framför allt ett riktigt bra diskussionsforum.

Beställ boken här