Lastkopplare och signalman

Alla som kopplar last vid arbete med kranar måste ha dokumenterade kunskaper i säkra lyft.

Kunskapskraven som ställs på lastkopplare och signalman finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift
Använding av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) .

Sveriges Byggindustriers Entreprenörsskola erbjuder fr.o.m. hösten 2007 Handledarutbildning och Företagsinterna utbildningar för Lastkopplare och signalman.

Läs mer på Sveriges Byggindustriers webbsida

Mobilkranföreningens medlemmar har kvalificerad personal som kan bistå med lastkoppling, se vår medlemsmatrikel med förteckningen över våra medlemsföretag för din lokala kontakt.