Arbetsmiljöverket temasidor om lyft

Arbetsmiljöverkets temasidor om lyftanordningar och lyftredskap samlar viktig information om de regelverk som berör lyftarbete.

Ett stort antal människor använder dagligen lyftanordningar och lyftredskap. Olyckor eller tillbud inträffar till exempel vid koppling av laster, personlyft och uppställning av mobila maskiner.

Temasidorna vänder sig till alla användare av lyftanordningar och lyftredskap både arbetsgivare och arbetstagare, men även till tillverkare.

På temasidorna kan du läsa om vanliga risker som finns vid lyft och hur de kan förebyggas. Här beskrivs också kunskapskrav och regler för besiktning. På sidorna finns också länkar till viktiga föreskrifter som gäller vid lyftarbete, och förklaring till vad de innebär.

www.av.se/teman/lyft