vindkraft 92288Medlemmar och partners

Mobilkranföreningens drygt 85 medlemsföretag har en unik bredd i sin maskinpark. Vi förfogar över 800 mobila lyftande maskiner, främst mobilkranar med lyftkapacitet upp till 1250 ton. Förutom mobilkranar har medlemmarna även tornkranar, lastbilskranar, minikranar, teleskoplastare, betongpumpar, truckar med mera. Marknaden för kvalificerade lyft är växande och medlemmarnas kranbestånd har ökat kraftigt de senaste åren.

Medlemsföretagens medarbetare är kompetenta och välutbildade. Om det behövs erbjuds dygnetrunt service året om. Branschen är innovativ och utvecklar ständigt nya tekniker och metoder för lyft och tunghantering. Medlemmarna kan säkerheten kring lyftarbeten och har inarbetade rutiner för de tillstånd som krävs.

 

 Gå med i Mobilkranföreningen

Som medlem blir du en del i ett nätverk med små och stora företagare. Tillsammans driver vi, som en organisation, lyftspecifika frågor. Men vi behöver bli fler som hjälps åt. Ditt medlemskap bidrar till vår styrka att utveckla branschen.

Läs mer om medlemskap

Mobilkranföreningen har utökat samverkan med branschens leverantörer genom partnerskap i föreningen. Företag som levererar mobilkranar, lyfttillbehör, däck, besiktningstjänster, utbildningar m.m. till våra medlemsföretag är välkomna att bli partner.

Läs mer om att bli partner

 

 Våra Medlemmar

MedlemsmatrikelSök gärna i medlemsmatrikeln med kontaktuppgifter till landets mobilkranföretag och data om kranar och maskiner.

MEDLEMSFÖRTECKNING

 Våra Partners

Se vilka som är våra viktigaste leverantörer. Här presenteras en förteckning över Mobilkranföreningens partners:

PARTNERFÖRTECKNING