Havator-lyft-av-betongponton-292x230Vi är lyftspecialister

Vi är mobilkranföretagens branschorganisation och utgör en sammanslutning av företag med specialistkompetens för att utföra lyft med mobilkranar och andra lyftande maskiner.

Mobilkranföreningen är den självklara kontaktpunkten för alla branschföretag och hit kan medlemsföretagen vända sig för information om viktiga branschfrågor.

Medlemsföretagen utför lyftuppdrag till kunder i hela samhället och fokuserar på säkerhet och kvalitet, de är utpräglade serviceföretag och hanterar allt från snabba beställningsuppdrag till kvalificerade mobila lyft och förflyttningar av tunga konstruktioner.

 

 Branschmöten

Två gånger per år ordnar vi större möten och konferenser. Dessa förläggs både inom och utom Sverige beroende på aktuella frågor och möjlighet till intressanta studiebesök. Vintern är normal tidpunkt för Krandagen och på våren hålls vårmöte med separat föreningsstämma. Läs mer

 

 ESTA

ESTAlogo

Vi är medlem i den europeiska organisationen för mobilkranar och tungtransport: ESTA, European Crane and Heavy Haulage Association.

Läs mer