Överlastskydd enligt EN 13000:2010

Konstruktionsstandarden för mobilkranar EN 13000 har förändrats avseende överlastskyddet.

Standarden EN 13000:2010 Cranes - Mobile Cranes ersätter standarden EN 13000:2004. Den ändrade europastandarden EN 13000:2010, gäller samtliga mobilkranar som kommer ut på den europeiska marknaden efter den 1 maj 2010.

Europastandarden EN 13000:2010 gäller som svensk standard: SS-EN 13000:2010 Lyftkranar - Mobilkranar.

Förändringarna enligt EN 13000:2010 är bland annat följande:

  • Nyckeln för överbryggning av överlastskyddet (override key) måste vara utanför förarens hytt.
  • När nyckeln för överbryggning är aktiverad, reduceras kranens rörelsehastighet.
  • Dödlägen (deadlocks) kan lösas genom en tryckknapp i förarens hytt som möjliggör en viss ytterligare kapacitet men med sänkt rörelsehastighet. 
  • All aktivering av tryckknappen och nyckeln för överbryggning leder till att alla lyft som överstiger angiven kapacitet registreras av en datalogger.

Diskussionerna kring standardändringarna har pågått i många år och inblandade i arbetet har varit bland andra: European manufacturers' Federation FEM, Crane Industry Council of Australia (CICA), European Association of Heavy Haulage, Transport and Mobile Cranes (ESTA) och Specialized Carriers and Rigging Association (SC&RA).

Länkar

SIS, Swedish Standards Institute: Lyftkranar - Mobilkranar SS-EN 13000:2010