Skyltar och signaler (AFS 2008:13)

Från 1 oktober 2008 gäller Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om skyltar och signaler. Samtidigt upphävs föreskriften Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser (AFS 1997:11).

Föreskriften finns att ladda ner eller beställa på Arbetsmiljöverkets webbsida:

AFS 2008:13 - Skyltar och signaler

Föreskrifterna gäller skyltar, märkning och signaler för hälsa och säkerhet där arbete utförs. Arbetsgivaren, den som ansvarar över ett arbetsställe eller den som anlitar inhyrd arbetskraft ska se till att arbetstagarna får information och instruktion om de skyltar, den märkning och signaler som används på arbetsplatsen.

Bilaga 9 till föreskriften handlar om utförande och regler för handsignaler. Dessutom finns ett signalschema. I föreskriftens allmänna råd anges till bilaga 9 att det i Sverige är praxis vid teckengivningi byggbranschen och vid hamnarbete använda tecknen för "stopp" och "hastigt stopp" enligt signalscheman i Svensk Standard.

Läs även Arbetsmiljöverkets pressmeddelande från 2006 angående tecknen för "stopp" och "hastigt stopp".

Se vilka signaler som är brukliga vid arbete med mobilkranar i Mobilkranföreningens signalschema.