stöldskydd mobilkranar

Mobilkranföreningen arbetar för att öka medvetenheten om stöldprevention i branschen, allt från vardagliga rutinåtgärder till installation av startspärr och spårsändare.

Med anledning av stölderna och stöldförsöken under 2008 och 2009 rekommenderar Mobilkranföreningen alla kranägare att snarast eftermontera startspärr på befintliga kranar av större värde (över ca 2 miljoner kr) samt på alla nya kranar from 2009. Med tanke på de senaste stöldförsöken uppmanar vi medlemmarna att även överväga ett komplett skydd med inbrottslarm och spårsändare.

Vi vet att Liebherrs nycklar finns på "marknaden", att en eller flera stöldligor opererar med proffessionella metoder, att det finns brist på kranar österut där stora byggen pågår i vårt närområde ex. hamnbygget i S:t Peterburg samt att polisen har ytterst begränsade resurser för preventiva åtgärder.

LÄS MER OM STÖLDSKYDD:

Råd till kranägare vid val av stöldskydd

Standarder för stöldskydd

Krav på mobilkranleverantörer

Försäkringsutskottet tittar på de alternativ för stöldskydd som finns och här publiceras löpande information om alternativ:

Observera att det är aktuellt försäkringsbolag som godkänner stöldskyddsprodukter och inte Mobilkranföreningen. I föreningens försäkringslösning är det försäkringsbolaget HSB som godkänner.

Stöldskyddsprodukter som startspärr, spårsändare etc

Åtgärder för att förhindra stölder