utbildningUtbildning och säkerhet

Utbildningen till mobilkranförare sker huvudsakligen genom lärlingsarbete. Som stöd till den praktiska utbildningen i företagen behövs en tydlig målbeskrivning och ett branschanpassat läromedel. Mobilkranföreningen samarbetar med yrkesnämnderna för en uppdatering och kvalitetssäkring av utbildningsprocessen.

Mobilkranföreningens signalschema visar de signaler som är brukliga vid mobilkranarbete enligt svensk standard. Alla som kopplar last måste ha dokumenterade kunskaper i säkra lyft. Viktigt är också att kommunikation mellan kranförare, lastkopplare och signalman sker på ett språk som alla förstår. Anlita våra medlemmar för hjälp med säker lastkoppling.

 

 Läroboken Mobilkranföraren

mobilkranforaren titelsida150Läroboken är avsedd som kurslitteratur för lärlingar som, under kvalificerad handledning, utbildar sig till mobilkranförare. Den ska samtidigt vara ett stöd vid kompetensutveckling för mobilkranförare, arbets- och företagsledare och andra intressenter som beställare, tekniker och myndigheter.

Läs mer och beställ boken

 

 

 Mobilkranföraren.se

moby125x125Webbsidan mobilkranforaren.se vänder sig till kranförare och alla andra yrkesmänniskor i mobilkranbranschen.

Här finns en kunskapsbas, gratis nedladdningsbara dokument och ett diskussionsforum. Här finns också Mobilkranföreningens distansutbildning som används vid företagsintern utbildning av lärlingar.

Välkommen att besöka www.mobilkranforaren.se