Utbildningsgivare

Mobilkranföreningens medlemsföretag är ständigt i behov av att rekrytera nya, kompetenta medarbetare till branschen. För att säkerställa att framtidens mobilkranförare utbildas med kvalitet ställer Mobilkranföreningen krav på utbildningsgivare.

Följande företag är idag av Mobilkranföreningen godkända utbildningsgivare:

BH Highland Maskin AB, Hässleholm

Kranbolaget i Stockholm AB, Stockholm

Ånge Mobilkranutbildning AB, Ånge

Mobilkranföreningen rekommenderar medlemsföretag som ska utbilda personal, och alla vuxna som vill utbilda sig till mobilkranförare att vända sig till något av företagen som förtecknas ovan. Utbildningsföretagen har dokumenterad praktisk branscherfarenhet och ett nära samarbete med ett eller flera branschföretag.

Mobilkranföreningen håller löpande kontakter med de godkända utbildningsgivarna för att säkerställa att föreningens kvalitetskrav bibehålls. Detta sker genom besök hos utbildningsföretagen, och referenser från medlemsföretag. Föreningen samarbetar även med utbildningsgivarna i övergripande utbildningsfrågor som är av branschintresse.

Krav på utbildningsgivare
Mobilkranföreningen har tagit fram ett kravdokument för utbildningsgivare. Mobilkranföreningens syfte är att säkerställa att utbildningsgivare uppfyller de kompetens- och kvalitetskrav som kan förväntas av ett utbildningsföretag i mobilkranbranschen.

Kraven på utbildningsgivare beskrivs i följande dokument:

Samarbete med Mobilkranföreningen
Utbildningsföretag som är intresserade att bli granskade av Mobilkranföreningen är välkomna att höra av sig till kansliet.