Vägtransportledare

vagtransportledarbil_sidanFrån den 1 juli 2005 gäller en ny lagstiftning om vägtransportledare. Vägtransportledarna eskorterar dispenstransporter och har polismans befogenhet att ge anvisningar till trafik i samband med eskorteringen. Vägtransportledarna bedriver sin verksamhet under marknadsmässiga förhållanden.

Utbildningen för vägtransportledare bedrivs av Transportstyrelsen eller av utbildare utsedd av Transportstyrelsen, för närvarande VUC och Frelicon. Efter genomgången utbildning blir vägtransportledarna förordnade av Rikspolisstyrelsen.

Länkar

Rikspolisstyrelsens förteckning över vägtransportledare som blivit förordnade

Lag om vägtransportledare (2004:1167)

Förordning om vägtransportledare (2004:1169)

Transportstyrelsens föreskrifter om vägtransportledare (TSFS 2010:139)

Frelicon - utbildning vägtransportledare